Vrienden Zouavenmuseum

Vrienden van het Zouavenmuseum

Voor mensen die het museum een warm hart toedragen bestaat de mogelijkheid vriend te worden van het museum. Voor minimaal 15,00 euro per jaar kunt u deel uit maken van de Vriendenkring.

Als vriend heeft u, samen met een huisgenoot, gratis toegang tot het museum. Tevens ontvangt u tweemaal per jaar onze nieuwsbrief met daarin wetenswaardigheden over de collectie, fragmenten uit dagboeken en reisverslagen van zouaven, enz.

U kunt vriend worden van het museum door dit minimaal 15,00 euro  over te maken op bankrekening

IBAN NL 18 RABO 0140770690  o.v.v. Vrienden van het Zouavenmuseum.

BIC RABONL2U

U kunt zich aanmelden  via info@zouavenmuseum.nl onder vermelding van naam, adres en woonplaats.