Werving en reis naar Rome

De Paus richtte in 1861 een oproep tot de katholieke jongeren in de wereld om hem te hulp te komen en de pauselijke staat te verdedigen.

Pius IX

Paus Pius IX. Collectie Nederlands Zouavenmuseum

Van de 11.000 militairen die het zouavenregiment uiteindelijk telde, vormden de Nederlanders met ruim 3100 man de grootste groep. Het enthousiasme in katholieke kring was hier nog groot, in tegenstelling tot andere landen. Werving vond plaats door preken in de kerk en artikelen in de krant. Een belangrijke rol hierbij speelde met name Pater Cornelis de Kruyf uit Amsterdam.

Pater de Kruyf

Pater de Kruyf. Collectie Nederlands Zouavenmuseum.

Aanmelden

Na aanmelding bij hun pastoor gingen de jongens en jonge mannen naar het verzamelpunt Oudenbosch. Van hieruit reisden zij naar Brussel  waar zij werden gekeurd.  De kopieën van de registers uit Brussel zijn in het museum in te zien. Vandaar ging het over land en zee naar Rome. Een avontuurlijke reis.