Ontstaansgeschiedenis

Het Nederlands Zouavenmuseum heeft zijn ontstaan te danken aan Broeder Christofoor van Langen. Hij behoorde tot de Congregatie van de Broeders van de Heilige Aloysius van Gonzaga, de Broeders van St. Louis en was daar vele jaren als geschiedenisleraar aan de opleiding tot onderwijzer (de kweekschool) verbonden.

Zijn bijzondere belangstelling ging uit naar de geschiedenis van de pauselijke zouaven. Hij verzamelde documenten en voorwerpen die betrekking hadden op deze groep. Zijn collectie groeide steeds verder uit en in 1947 werd in de voormalige kweekschool een museum geopend.

Het Zouavenmuseum in de Bisschoppelijke Kweekschool circa 1960. Collectie Saint Louis, West-Brabants Archief.

 

Na het overlijden van broeder Christofoor in 1968 werd de verzameling voor 50 jaar in bruikleen gegeven aan de  toenmalige gemeente Oudenbosch, vanaf 1997 de gemeente Halderberge.

Voor de definitieve huisvesting stelde de gemeente Oudenbosch het uit 1776 daterende voormalige raadhuis ter beschikking. Daar werd het museum op 1 mei 1975 heropend. In 1995 werd het museum ondergebracht in de “Stichting Nederlands Zouavenmuseum

Pand Zouavenmuseum

Zouavenmuseum Markt 31. Het voormalige gemeentehuis van Oudenbosch. Collectie Nederlands Zouavenmuseum