Terugkeer naar Nederland

Terugkeer in Nederland en Oudenbosch

In 1870 bezette het Italiaanse leger het overgebleven deel van de Kerkelijke Staat. De eenheid van Italië met Rome als hoofdstad was een feit. Na de overgave in september 1870 kwamen de zouaven nog eenmaal bijeen op het Sint Pietersplein. Zij kregen de zegen van de Paus en een “volle aflaat” tot in het derde geslacht. De wapens moesten zij inleveren. Hierna werd de terugreis aangevangen. De zouaven verlieten  Italiaanse bodem. De Paus trok zich als vrijwillige gevangene terug in het Vaticaan.

 Koning Willem III borstbeeld

Koning Willem III, borstbeeld. Collectie Nederlands Zouavenmuseum © Peter Braakman

Verlies Nederlanderschap

Volgens de Nederlandse wet mochten jongemannen niet zomaar in vreemde krijgsdienst treden. De meeste zouaven hebben vooraf geen toestemming gevraagd aan Koning Willem III en bij terugkeer in Nederland werden zij stateloos.

Als helden beschouwd

In eigen katholieke kring werden de zouaven als helden beschouwd. Zij hadden immers voor de Paus gevochten en getracht de Kerkelijke Staat te beschermen.

Sommigen bleven avontuurlijk

Een aantal zouaven had de smaak van het avontuur te pakken. Sommige gingen mee in de strijd tijdens de Frans – Duitse oorlog in 1870 en daarna in die van de Carlisten in Spanje.

 

Zouavenbroederschap

Zouavenbroederschap ’s Gravenhage. Collectie Nederlands Zouavenmuseum