Organisatie

Oprichting stichting.

In 1995 werd de Stichting Nederlands Zouavenmuseum opgericht.

De Congregatie van de Broeders van St. Louis is eigenaar van de collectie.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 41106831.

Doelstelling

Het bestuur van de stichting voert in opdracht van de gemeente Halderberge de bruikleenovereenkomst tussen de broeders van St. Louis en de gemeente Halderberge uit.

Dit houdt in het verwerven, beheren en tentoonstellen van objecten, beeldmateriaal, archiefstukken die betrekking hebben op de pauselijke zouaven.

Ook het geven van informatie hierover behoort tot de taken van het Zouavenmuseum.

Medewerkers en vrijwilligers

Het bestuur en een aantal vrijwilligers zorgen voor het beheer van de collectie, het archief en de openstelling.

Bezoekers worden geholpen bij het raadplegen van de documentatie.

Op afspraak worden rondleidingen voor groepen gegeven.

Ook het huishoudelijke werk heeft de stichting  geregeld zodat het museum er prima uitziet.

Toegankelijkheid

Het Zouavenmuseum beschikt over een traplift zodat ook rolstoelgebruikers het museum kunnen bezoeken en heeft de beschikking over een invalidetoilet.

Helaas is de traplift momenteel buiten gebruik.

Vriendenkring 

Het zouavenmuseum heeft een vriendenkring. Vriend zijn of worden betekent dat het museum een extra financiële steun in de rug krijgt.

Een vriend betaalt een bijdrage van minimaal 15 euro per jaar. Hiervoor krijgt de vriend onbeperkt toegang tot het museum en twee keer per jaar de nieuwsbrief toegezonden.

Aanmelden kan met een Email aan info@zouavenmuseum.nl onder vermelding van naam, adres, woonplaats en eventueel telefoonnummer.

ANBI status

Het Zouavenmuseum is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Dit betekent dat giften en schenkingen aan het museum mogelijk fiscaal verrekend kunnen worden.

Voor bijzonderheden over deze mogelijkheid wordt u verwezen naar de site van de belastingdienst.

Fiscaal nummer

Het fiscaal nummer van de stichting is: 8045 02 213

Bankrelatie

NL 18 RABO 0140 7706 90 ten name van Stichting Nederlands Zouavenmuseum

BIC RABONL2U

Geregistreerd museum

Het Zouavenmuseum is sinds juni 2000 een “Geregistreerd Museum” en voert dit keurmerk.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat de volgende vrijwilligers:

  • Kees Daleboudt
  • Antoine Tromp
  • Veronica Willemsen
  • Arno Hommel
  • Edwin van Thillo
  • Joost Verschuuren
  • Hans Dirne

Beleidsplan 2012 – 2018

U kunt het beleidsplan-2012-2018 hier lezen.

Jaarverslagen

jaarverslag 2014

jaarverslag 2015

jaarverslag 2016

jaarverslag 2017

jaarverslag 2018

jaarverslag & jaarrekening 2020

jaarverslag 2021
jaarrekening 2021

jaarverslag 2022
jaarrekening 2022

Governance

Het bestuur onderschrijft de ethische code die is opgesteld door de Nederlandse Museumvereniging, de Governance Code Cultuur.

ethischecode_20112006

Nieuwsbrieven

Als u vriend bent / wordt van het Zouavenmuseum dan krijgt u jaarlijks twee nieuwsbrieven toegestuurd.

Ook heeft u dan toegang voor twee personen om het museum te bezoeken zo vaak als u wenst.

Onder dit hoofdstuk zullen wij de oude nieuwsbrieven van voorgaande jaren publiceren.

Nieuwsbrief april 2014

Nieuwsbrief november 2014

Nieuwsbrief april 2015

Nieuwsbrief november 2015

Nieuwsbrief april 2016

Nieuwsbrief november 2016

Nieuwsbrief april 2017

Nieuwsbrief november 2017