Strijders voor de paus

Zouaven: strijders voor de paus

De zouaven waren vrijwilligers die tussen 1861 en 1870 de pauselijke staat verdedigden tegen de Italiaanse nationalisten. Zij waren herkenbaar aan hun uniform met pofbroek.  De benaming van de zouaven vindt haar oorsprong in Algerije waar het Franse leger de Berberstam zouaouwa in haar gelederen opnam. De naam zouaouwa werd door de Fransen verbasterd tot Zouaven.

Zouaaf of zoeaaf?

De huidige Nederlandse voorkeurspelling is zoeaaf. Sinds  de opening van het Zouavenmuseum in 1947 gebruikt het museum de eigennaam met de spelling van “ou”. Dus Zouaaf in plaats van Zoeaaf! Op deze website hanteren wij daarom de originele spelling.