Rondgang

Wat is er te zien in het Zouavenmuseum?

Het museum biedt een compleet overzicht van de belevenissen van de zouaven tijdens hun verblijf in Rome en na terugkeer in Nederland. Interessant zijn de talrijke persoonlijke brieven, dagboekjes, souvenirs en dergelijke die in het museum zijn te vinden. U kunt deze documentatie  in het museum raadplegen. Wilt u weten of een van uw mannelijke voorouders zouaaf was? Kijk dan in de lijst met persoonsnamen.

In zaal 1

is een aantal originele uniformen te zien. De Turks aandoende kledij van de pauselijke zouaven is ontworpen naar het voorbeeld van het Franse legeronderdeel in Algiers, waaraan zij tevens hun naam ontleenden.

 

Helden van Albano

Helden van Albano, Faber. Collectie Nederlands Zouavenmuseum. In bruikleen van het Catharijneconvent te Utrecht.

In zaal 2

trekken twee schilderijen van Faber de aandacht. De bekendste Nederlandse zouaaf Pieter Janszoon Jong uit Lutjebroek in gevecht te Monte Libretti. Op het andere schilderij zien we hoe Nederlandse zouaven bereid waren te helpen bij de cholera-epidemie in Albano. Een aparte vermelding verdient het kostbare Mentana-vaandel. Het herinnert aan de overwinning van het zouavenregiment bij Mentana in 1867.

Pieter Jong

Pieter Jong, in de slag bij Monte Libretti. Faber. Collectie Nederlands Zouavenmuseum. In bruikleen van het Catharijneconvent te Utrecht.

In zaal 3

Het zouavenmuseum beschikt over een unieke documentatiecollectie met onder andere kopieën van de inschrijfformulieren en vele foto’s van zouaven.

Onderscheidingen van Zouaven

Onderscheidingen; Collectie Nederlands Zouavenmuseum © Peter Braakman