Oudenbosch in de 19e eeuw

Verzamelplan van de gemeente Oudenbosch in 1832

Verzamelplan van de gemeente Oudenbosch in 1832

Strategisch gelegen dorp

Oudenbosch onderscheidt zich in de eerste helft van de negentiende eeuw van de omliggende plaatsen die een meer agrarisch karakter hebben. Hoe komt dit? Op het eerste gezicht is het een weinig opvallend dorp in West-Brabant, maar de plaats ligt strategisch op de overgang van zand naar klei. Het bestaat uit een paar straten met bebouwing tussen de haven en de laatmiddeleeuwse dorpskerk aan de zuidoostzijde van het dorp. Aan deze straten is een gevarieerde bebouwing met herenhuizen en bedrijfspanden te zien. Die bijzonderheid dankt Oudenbosch aan de aanwezigheid van de haven die handelaren en ondernemers uit het dorp een verbinding biedt met onder andere Zeeland en Zuid-Holland. Aan de zuidzijde is het dorp verbonden met de rijksweg tussen Roosendaal en Breda.

NS Station

NS Station Oudenbosch. Collectie Mark Buijs

Komst van het station

De opening in 1854 van een station aan de spoorweg, op Belgisch initiatief aangelegd tussen Antwerpen en Rotterdam, maakt de plaats nog beter bereikbaar. De lokale economie komt hierdoor tot grote bloei. De overwegend Rooms-Katholieke bevolking maakt in 1834 kennis met de ambitieuze en energieke kapelaan Willem Hellemons die van 1842 tot zijn dood in 1884 pastoor van Oudenbosch zal blijven.